Na czym polega EMG/ENG?

W badaniu ENG (elektroneurograficznym) ocenia się przewodnictwo w nerwach obwodowych. W tym celu stosuje się stymulację badanego nerwu odpowiednią elektrodą oraz rejestruje potencjał czynnościowy.

W badaniu EMG (elektromiograficznym) ocenia się funkcję mięśni przy pomocy elektrody igłowej. Elektroda igłowa wkłuwana jest prostopadle do mięśnia. Następnie wykonuje się kilka wkłuć w danym mięśniu i ocenia się jego czynność w spoczynku, przy niewielkim wysiłku oraz przy maksymalnym skurczu mięśnia.

Większość pacjentów znosi badanie bez większych problemów. Prąd stosowany do stymulacji ma niewielkie natężenie maksymalnie do 100 mA. Elektroda igłowa jest cienka i zazwyczaj jej wkłucie nie jest bolesne.

Przy pomocy badania ENG/EMG można diagnozować następujące zespoły chorobowe: mononeuropatie takie jak: zespół cieśni nadgarstka, uszkodzenia nerwu łokciowego, promieniowego, strzałkowego, piszczelowego, udowego uszkodzenia splotu barkowego, uszkodzenia splotu lędźwiowo – krzyżowego, polineuropatie, uszkodzenia korzeniowe czyli radikulopatie, stwardnienie zanikowe boczne, miastenia, tężyczka, miopatie, miotonie.

Zazwyczaj czas wykonania tego badania nie przekracza 30 minut.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka prywatności.