Czym jest rTMS?

Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS – repetitive transcranial megnetic stimulation) jest metodą leczniczą, której skuteczność najlepiej udowodniono w lekoopornej depresji. Stosowana jest także w funkcjonalnym mapowaniu mózgu u chorych przed zabiegami neurochirurgicznymi oraz w ocenie przewodzenia korowo-rdzeniowego. Aktualnie trwają badania mające ocenić zastosowanie rTMS w leczeniu chorych z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, schizofrenią, autyzmem, po udarach mózgu, z szumami usznymi, chorobą Alzheimera, Parkinsona, po urazach czaszkowo-mózgowych. Podjęto próby stosowania rTMS w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane, migrenę oraz dystonie. Fale elektromagnetyczne generowane przez rTMS przenikają przez skórę głowy i wnikają do tkanek mózgu na głębokość ok. 2 cm powodując depolaryzację komórek nerwowych, generując efekty motoryczne, poznawcze oraz afektywne. rTMS ma zdolność zarówno pobudzania jak i hamowania aktywności stymulowanych obszarów kory mózgowej w zależności od zastosowanej częstotliwości impulsów. Mechanizm działania rTMS nie jest znany. Prawdopodobnie ma związek ze zwiększeniem wydzielania neuroprzekaźników w mózgu, modulacją aktywności szlaków transdukcji sygnału w OUN, wpływem na transkrypcję genów i wydzielanie substancji o właściwościach neuroprotekcyjnych. Badania na zwierzętach wykazały, iż symulacja rTMS wywołuje zmiany biochemiczne w mózgu podobne do generowanych przez terapię elektrowstrząsową, bez indukcji napadu drgawkowego.

 

źródło:

Ocena skuteczności powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w leczeniu chorób psychiatrycznych i neurologicznych

Pastuszak Ż, Stępień A, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Tomczykiewicz K.

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XL/240: 388-392

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka prywatności.