Stwardnienie rozsiane leczenie Warszawa

630x350 L 1455

 

STWARDNIENIE ROZSIANE SM

Stwardnienie rozsiane SM jest przewlekłą, autoimmunologiczną chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w której dochodzi do uszkodzenia aksonów komórek nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Stanowi ważny problem medyczny i społeczny, gdyż jest drugą obok urazów przyczyną niepełnosprawności młodych ludzi w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. SM należy do grupy ok. 80 chorób autoimmunologicznych, w których własne tkanki organizmu są uszkadzane przez nieprawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy. Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą, zapalną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do uszkodzenia osłonek mielinowych, otaczających aksony neurocytów w mózgu i rdzeniu kręgowym w procesie zwanym demielinizacją. W miejscu uszkodzonej osłonki mielinowej powstaje rodzaj blizny zwany plaką lub blaszką. Najczęstsze objawy obejmują: zaburzenia widzenia (pogorszenie ostrości wzroku, diplopię, oczopląs), osłabienie siły mięśniowej kończyn, zaburzenia zwieraczowe, zaburzenia czucia (niedoczulica, przeczulica, parastezje), trudności w utrzymaniu równowagi, dyzartrię, rzadko afazję, dysfagię, zespoły bólowe, zaburzenia funkcji poznawczych oraz nastroju, zaburzenia funkcji zwieraczy (zaparcia, nietrzymanie moczu, uczucie parcia na mocz, zatrzymanie moczu). Wielu chorych z SM cierpi na depresje, zespól przewlekłego zmęczenia. Leczenie rTMS u tych chorych zmniejsza objawy depresyjne, poprawia samopoczucie, nastrój, pamięć i koncentracje, przyspiesza procesy neurogenezy i remelinizacji.