TMS Warszawa

logo3a

 

POWTARZALNA PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA (rTMS)

 

CZYM JEST PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA (rTMS) I NA JAKIEJ DZIAŁA ZASADZIE?

Przezczaszkowa stymulacja elektromagnetyczna (rTMS) jest metodą lecznicza o udowodnionej skuteczności w wielu schorzeniach neurologicznych oraz psychiatrycznych. Urządzenie emituje fale elektromagnetyczne, które przenikają przez skórę głowy i wnikają do tkanek mózgu na głębokość ok. 2 cm, powodując depolaryzację błon komórek nerwowych. rTMS pobudza nie tylko neurony w obszarze stymulowanym ale także na drodze modulacji transsynaptycznej wpływa na aktywność sąsiednich struktur mózgu. rTMS powoduje zwiększenie wydzielania neuroprzekaźników w mózgu takich jak dopamina czy serotonina, wpływa na wydzielanie substancji neuroprotekcyjnych i pobudza procesy neurogenezy.

 

W LECZENIU JAKICH CHORÓB MOŻNA ZASTOSOWAĆ rTMS?

Obecnie dostępne badania naukowe wykazały skuteczność tej metody w leczeniu i rehabilitacji chorych z:

- depresją,

- schizofrenią,

- zaburzeniami lękowymi i obsesyjno – kompulsyjnymi,

- autyzmem,

- uzależnieniami,

- chorobą Parkinsona,

- stwardnieniem rozsianym,

- zespołami otępiennymi,

- bólami głowy,

- szumami usznymi,

- dystoniami,

rTMS nie wymaga przerywania dotychczas stosowanego leczenia farmakologicznego w wyżej wymienionych jednostkach chorobowych. rTMS może być stosowany w monoterapii lub jako uzupełnienie farmakoterapii.

 

JAK WYGLĄDA SESJA rTMS I JAK CZĘSTO NALEŻY JĄ POWTARZAĆ:

Sesja rTMS trwa 30-40 minut. Polega na przyłożeniu głowicy do odpowiedniego punktu stymulacji na głowie pacjenta. Stymulacja jest bezbolesna. W rzadkich przypadkach chorzy zgłaszają uczucie niewielkiego dyskomfortu w trakcie jej wykonywania. Liczba i częstotliwość zabiegów jest ustalana indywidualnie w trakcie konsultacji lekarskiej.

 

JAK NALEŻY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SESJI rTMS ?

Stymulacja rTMS nie wymaga specjalnego przygotowania. Przed rozpoczęciem leczenia konieczna jest konsultacja neurologa lub psychologa klinicznego przeprowadzona w naszym ośrodku. Pacjent powinien mieć wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat badanie obrazowe głowy.

 

JAKIE SĄ PRZECWISKAZANIA DO rTMS?

rTMS jest bezpieczną i dobrze tolerowaną metodą leczniczą. Głównym przeciwskazaniem do jej zastosowania jest padaczka ze względu na ryzyko indukcji napadu drgawek.