logo3a

 

LECZENIE DEPRESJI

 

U osób z zaburzeniami depresyjnymi niezwykle ważne jest jak najwcześniejsze podjęcie leczenia. Chorzy którzy przebyli epizod depresji mają ok. 50-80% ryzyko nawrotu. Stosowanie leczenia zmniejsza to ryzyko o ok. 60%.

Leczenie zaburzeń depresyjnych obejmuje:

- farmakoterapię (główne leki to inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki antydepresyjne, inhibitory wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, agoniści receptora melatoniny, selektywne inhibitory MAO, leki neuroleptyczne, stabilizujące nastrój i inne),

- psychoterapia (najczęściej poznawczo – behawioralna),

- zabiegi elektrowstrząsowe – wykonywane w znieczuleniu ogólnym w przypadkach o ciężkim przebiegu,

- powtarzalna przezczaszkowa stymulacja elektromagnetyczna (rTMS) – stymulacja ośrodków korowych polem magnetycznym, może być stosowana w monoterapii lub jako uzupełnienie innych metod leczenia,

- fototerapia szczególnie ważna w leczeniu depresji sezonowej,

- deprywacja snu czyli wymuszona bezsenność – metoda stosowana w połączeniu z farmakoterapią,

- stymulacja nerwu błędnego – metoda rzadko stosowana polegająca na wszczepieniu elektrod stymulujących nerw błędny,